Keresés

Kapcsolatfelvétel

Betöltés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

kereskedelmi cég
Pártystany-Jičín s.r.o.
székhelye: 506 01 Jičín, Dělnická 1302, Dělnická 1302.
cégjegyzékszám: 03440818
bejegyezve a Hradec Královéi Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, betét 34137.
a ww.partystany-jicin.cz, www.partystany-jicin.sk internetes címen található online áruházon keresztül történő értékesítésre.

1.           BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A Pártystany-Jičín s.r.o. társaság (székhelye: Dělnická 1302, 506 01 Jičín, azonosító száma: 03440818, bejegyezve a Hradec Králové-i Kerületi Bíróság által vezetett cégjegyzékben, C részleg, betét 34137 (a továbbiakban: "Eladó") jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: "ÁSZF") a 89/2012. sz. törvény 1751. § (1) bekezdésének és a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") és módosításai rendelkezései szerint szabályozzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy természetes személy (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. A webáruházat az Eladó a www.partystany-jicin.cz; www.partystany-jicin.sk címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház felület") keresztül üzemelteti.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Eladótól vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki üzletszerűen vagy önálló foglalkozásának gyakorlása során történő árubeszerzés során jár el.

1.3. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezések is rögzíthetők. Az adásvételi szerződésben szereplő eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető meg.

1.5 Az Eladó jogosult az Általános Szerződési Feltételek szövegét megváltoztatni vagy kiegészíteni. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2.            FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1 A Vevőnek a Weboldalon történő regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a Webáruház webes felületéről.

2.2. A Vevő a weboldalon történő regisztráció és a rendelés során köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés egy felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát megőrizni.

2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az Eladó jogosult a felhasználói fiókot törölni, különösen, ha a Vevő 1 évnél hosszabb ideig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

3.            AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1 Az áruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles az árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.2 Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árát és az áruk visszaküldésének költségeit, amennyiben az áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák az Áfát és minden kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Az áruk árait nem igazítjuk a vevőhöz automatizált döntéshozatal alapján. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy az adásvételi szerződést egyedileg megállapított feltételekkel kösse meg.

3.3 Az áruház webes felülete tartalmazza az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket, valamint az áru szállításának módját és időpontját is. Az áruház webes felületén szereplő, az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az áru szállítása a Cseh Köztársaság területén történik. Abban az esetben, ha az Eladó az áru ingyenes kiszállítását ajánlja fel, az áru ingyenes kiszállítására való jogosultság a Vevő részéről a kiszállítandó áru minimális teljes vételárának az üzlet webes felületén megadott összegben történő megfizetésétől függ. Abban az esetben, ha a Vevő részben eláll az adásvételi szerződéstől, és az áru teljes vételára, amelyre vonatkozóan a Vevő nem állt el az adásvételi szerződéstől, nem éri el az áru ingyenes szállításához való joghoz szükséges, az előző mondat szerinti minimális összeget, a Vevőnek az áru ingyenes szállításához való joga megszűnik, és a Vevő köteles az Eladónak az áru szállításáért fizetni.

3.4 Az áru megrendeléséhez a Vevőnek ki kell töltenie a webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap az alábbi információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt áru (a megrendelt árut a Vevő "helyezi be" a Webáruház webes felületének elektronikus kosarába),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru kért szállítási módjának részletei és

3.4.3. az áru szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk (a továbbiakban együttesen: "Megrendelés").

3.5 Mielőtt a megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevő jogosult ellenőrizni és módosítani a Vevő által bevitt adatokat, beleértve a Vevő azon képességét is, hogy a megrendelésbe történő adatbevitel során felmerülő hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a megrendelést a "VÁSÁRLÁS ..." gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.

3.6 A megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, vételár összege, becsült szállítási költség) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (pl. írásban vagy telefonon).

3.7 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.8 A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távkommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és azok nem térhetnek el az alapdíjtól.

4.            A TERMÉKEK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 Az áruk árát és az áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeit a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

- készpénzben az Eladó telephelyén (Dělnická 1302, 506 01 Jičín);

- készpénzben a Vevő által a megrendelésben megjelölt helyre történő szállításkor;

- átutalással az Eladó 5654026309/0800 számú, a Česká spořitelna, a.s.-nál vezetett számlájára (a továbbiakban: "az Eladó számlája");

- készpénzmentesen a ThePay.cz, s.r.o. fizetési rendszeren keresztül;

- online bankkártyás fizetéssel;

4.2 A Vevő a vételárral együtt köteles az Eladónak a csomagolással és az áru kiszállításával kapcsolatos költségeit is megfizetni a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másként nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3 Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkében foglalt, előre fizetés kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket.

4.4 Készpénzes fizetés, utánvétes fizetés vagy átvevőhelyen történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül esedékes.

4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát megfizetni, a közleményben feltüntetett rendelésszám kíséretében. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő vételár-fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeg az Eladó számláján jóváírásra kerül.

4.6. Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő részéről nincs további megrendelés-visszaigazolás (3.6. cikk) - a teljes vételár megfizetését követelni, mielőtt az árut a Vevő részére elküldenék. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áru árából nyújtott árengedmények nem kombinálhatók.

4.8 Ha az üzletmenetben szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó az általános forgalmi adó fizetője. Az Eladó az adóigazolást - számlát az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

5.           AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint a adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, többek között:

5.1.1. a Vevő igényei szerint gyártott vagy a Vevő személyes igényeihez igazított árutól,

5.1.2. romlandó vagy rövid eltarthatósági idejű áruk, valamint olyan áruk, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más árukkal,

5.1.3. olyan lezárt csomagolású áruk, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak arra, hogy a vásárló által felbontva visszaküldjék őket; és

5.1.4. lezárt csomagolásban lévő hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program, ha azt a vevő eltörte.

5.2 Hacsak nem az Általános Szerződési Feltételek 5.1. cikkében említett esetről vagy más olyan esetről van szó, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől attól a naptól számított tizennégy (14) napon belül, amikor a Vevő vagy a Vevő által kijelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az árut, vagy:

5.2.1. az utolsó árucikket, ha a Vevő egy rendelésen belül több árucikket rendel, amelyeket külön-külön szállítanak,

5.2.2. egy több tételből vagy részből álló áruszállítás utolsó darabja vagy része; vagy

5.2.3. az áru első szállítása, ha a szerződés az áru rendszeres szállítását írja elő egy megállapodott időszak alatt.

5.3. Az adásvételi szerződéstől való elállást az ÁSZF 5.2. cikkében meghatározott határidőn belül kell az Eladónak megküldeni. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a Vevő az Eladó által rendelkezésre bocsátott, az ÁSZF mellékletét képező formanyomtatvány mintáját használhatja. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó üzleti címére vagy az Eladó info@partystany-jicin.cz e-mail címére küldheti.

5.4 Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés eleve érvényét veszti. A Vevő köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállástól számított tizennégy (14) napon belül elküldeni vagy visszaadni az Eladónak, kivéve, ha az Eladó felajánlotta, hogy az árut maga veszi át. Az előző mondat szerinti határidő akkor is fennmarad, ha a vevő az árut a határidő lejárta előtt elküldi. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áru eladónak történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza a szokásos postai úton.

5.5. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó a vevőtől kapott pénzeszközöket a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon köteles visszautalni, ahogyan az Eladó azt a vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, amennyiben a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkezik többletköltsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a vevőnek visszaadni, amíg az eladó az árut meg nem kapja, vagy a vevő nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

5.6 Az Eladó jogosult az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

5.7 Abban az esetben, ha a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése alapján joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő az árut át nem veszi. Ebben az esetben az Eladó köteles a vételárat a Vevőnek haladéktalanul, késedelem nélkül, készpénzben a Vevő által megjelölt számlára visszatéríteni.

5.8. Ha az áruval együtt ajándékot is adnak a Vevőnek, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.

6.            ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS KISZÁLLÍTÁS

6.1 Abban az esetben, ha a szállítási módon a vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2 Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.3 Amennyiben a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell leszállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4 Az áru fuvarozótól való átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérültnek bizonyul, ami a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól. Ez nem érinti a vevőnek az áru hibájáért való felelősségből eredő jogait és a vevő egyéb, az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti jogait.

6.5 A felek további jogait és kötelezettségeit az áruszállítással kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja.

7.            A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1 A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó, általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174b. szakaszainak, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvénynek a rendelkezései) szabályozzák.

7.2. Ha a vétel tárgya olyan tárgyi ingóság, amely a digitális tartalomhoz vagy digitális tartalomszolgáltatáshoz oly módon kapcsolódik, hogy azok nélkül nem tudná ellátni funkcióit (a továbbiakban: digitális jellemzőkkel rendelkező tárgy), az eladó hibafelelősségére vonatkozó rendelkezések a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás nyújtására is vonatkoznak, még akkor is, ha azt harmadik személy nyújtja. Ez nem vonatkozik, ha az adásvételi szerződés tartalmából és a dolog jellegéből egyértelműen kiderül, hogy azokat külön nyújtják.

7.3. Az eladó felel a vevővel szemben azért, hogy a termék átvételkor hibátlan legyen. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy a termék:

7.3.1. megfelel a megállapodás szerinti leírásnak, típusnak és mennyiségnek, valamint a minőségnek, funkcionalitásnak, kompatibilitásnak, átjárhatóságnak és egyéb megállapodás szerinti jellemzőknek,

7.3.2. alkalmas arra a célra, amelyre a vevő igényli, és amelyhez az eladó hozzájárult; és

7.3.3. a megállapodás szerinti tartozékokkal és használati utasításokkal együtt kerül szállításra, beleértve az összeszerelési vagy telepítési utasításokat is.

7.4 Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy a megállapodás szerinti jellemzőkön túlmenően:

7.4.1. a termék alkalmas arra a célra, amelyre az ilyen jellegű dolgot általában használják, tekintettel harmadik személyek jogaira, jogszabályokra, műszaki szabványokra vagy iparági magatartási kódexekre is, ha nincsenek műszaki szabványok,

7.4.2.     a termék mennyiségében, minőségében és egyéb jellemzőiben - beleértve a tartósságot, funkcionalitást, kompatibilitást és biztonságot - megfelel az azonos típusú termékek szokásos jellemzőinek, amelyeket a vevő ésszerűen elvárhat, beleértve az eladó vagy az azonos szerződéses láncban szereplő más személy által tett nyilvános nyilatkozatokat is, különösen reklámok vagy címkézés útján, kivéve, ha az eladó bizonyítja, hogy nem volt tudomása erről, vagy hogy az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában legalább hasonló módon módosították, vagy hogy ez nem befolyásolhatta a vásárlási döntést,

7.4.3. a terméket tartozékokkal együtt szállítják, beleértve a csomagolást, az összeszerelési útmutatót és egyéb, a vevő által ésszerűen elvárható használati utasításokat; és

7.4.4. a termék minőségében vagy kivitelezésében megfelel az eladó által az adásvételi szerződés megkötése előtt a vevőnek átadott mintának vagy mintadarabnak.

7.5 Az Általános Szerződési Feltételek 7.4. cikkének rendelkezései nem alkalmazandók, ha az Eladó az adásvételi szerződés megkötése előtt kifejezetten értesítette a Vevőt arról, hogy a tétel egy bizonyos tulajdonsága eltér, és a Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor ehhez kifejezetten hozzájárult.

7.6. Az Eladó felel a Vevővel szemben az olyan hibákért is, amelyeket az Eladó által vagy az Eladó felelőssége mellett az adásvételi szerződés alapján elvégzett helytelen összeszerelés vagy beépítés okozott. Ez akkor is érvényes, ha az összeszerelést vagy a telepítést a Vevő végezte, és a hiba az Eladó vagy a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás szolgáltatója által adott utasítások hiányosságára vezethető vissza, ha a dolog digitális dolog.

7.7. Ha a hiba az átvételtől számított egy éven belül jelentkezik, a termék átvételkor hibásnak minősül, kivéve, ha a termék jellege vagy a hiba ezt kizárja. Ez a határidő nem jár le arra az időre, amely alatt a vevő nem használhatja a dolgot, ha jogosan jelezte a hibát.

7.8. Ha a vétel tárgya digitális tulajdonságokkal rendelkező termék, az eladó köteles gondoskodni arról, hogy a digitális tartalom vagy a digitális tartalomszolgáltatások megállapodás szerinti frissítései a vevő rendelkezésére álljanak. A megállapodás szerinti frissítéseken túlmenően az eladó gondoskodik arról, hogy a vevő az átvételt követően megkapja azokat a frissítéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a termék a 7.3. és 7.4. cikkben említett tulajdonságokat megőrizze, és hogy a vevőt ezek elérhetőségéről értesítse.

7.8.1. kétéves időtartamra, ha a digitális tartalmat vagy digitális tartalomszolgáltatást az adásvételi szerződés alapján meghatározott ideig folyamatosan kell nyújtani, és ha két évnél hosszabb időtartamban állapodtak meg, akkor a teljes időtartamra,

7.8.2. ameddig a vevő ésszerűen elvárhatja, ha a digitális tartalmat vagy digitális tartalomszolgáltatást az adásvételi szerződés alapján egyszeri jelleggel kell nyújtani; ezt a tárgy jellege és célja, a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás jellege alapján, valamint az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában fennálló körülmények és a kötelezettség jellege figyelembevételével kell értékelni.

7.9. Az Általános Szerződési Feltételek 7.8. pontja nem alkalmazandó, ha az Eladó az adásvételi szerződés megkötését megelőzően kifejezetten értesítette a Vevőt arról, hogy frissítésekre nem kerül sor, és a Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor ehhez kifejezetten hozzájárult.

7.10 Ha a Vevő ésszerű időn belül elmulasztja a frissítés biztosítását, a Vevő nem jogosult semmilyen olyan hibából eredő jogra, amely kizárólag a frissítés elmaradásából ered. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Vevőt nem figyelmeztették a frissítésre vagy a frissítés elmaradásának következményeire, vagy az utasítások hibája miatt nem frissített vagy nem megfelelően frissített. Ha a digitális tartalmat vagy a digitális tartalomszolgáltatást az adásvételi szerződés alapján egy bizonyos ideig folyamatosan kell nyújtani, és ha a hiba az Általános Szerződési Feltételek 7.8.1. és 7.8.2. cikkében említett időtartamon belül jelentkezik vagy jelentkezik, a digitális tartalom vagy a digitális tartalomszolgáltatás hibásan nyújtottnak minősül.

7.11. A Vevő az átvételtől számított két éven belül nyilvánvalóvá váló hibát kifogásolhatja. Ha a vétel tárgya digitális jellemzőkkel rendelkező dolog, és ha az adásvételi szerződés szerint a digitális tartalom vagy a digitális tartalomszolgáltatás nyújtása meghatározott ideig folyamatosan történik, a vevő az átvételtől számított két éven belül reklamálhatja a digitális tartalomban megjelenő vagy megnyilvánuló hibát. Ha a teljesítés két évnél hosszabb ideig tart, a vevő jogosult az ezen időszakon belül megjelenő vagy megnyilvánuló hibát reklamálni. Ha a vevő jogosan jelezte a hibát az eladónak, a hiba jelzésére nyitva álló határidő nem jár le arra az időszakra, amely alatt a vevő az árut nem használhatja.

7.12. A vevő választása szerint követelheti egy új, hibátlan termék szállítását vagy a termék kijavítását, kivéve, ha a hiba elhárításának választott módja lehetetlen vagy a másikhoz képest aránytalanul költséges; ezt különösen a hiba jelentőségére, a termék hiba nélküli értékére és arra tekintettel kell értékelni, hogy a hiba a vevő számára jelentős nehézség nélkül elhárítható-e a másik módszerrel. Az eladó megtagadhatja a hiba kijavítását, ha az lehetetlen vagy aránytalanul költséges, különös tekintettel a hiba jelentőségére és arra az értékre, amellyel a termék a hiba nélkül rendelkezne.

7.13. Az Eladó köteles a hibát a hiba jelzését követő ésszerű időn belül úgy kijavítani, hogy az a Vevőnek ne okozzon jelentős kellemetlenséget, figyelembe véve a termék jellegét és azt a célt, amelyre a Vevő a terméket vásárolta. Az Eladó a hiba elhárítása érdekében saját költségén átveszi a terméket. Ha ehhez a termék szétszerelésére van szükség, amelynek összeszerelése a termék jellegének és rendeltetésének megfelelően történt, mielőtt a hiba nyilvánvalóvá vált, az eladó köteles a hibás terméket szétszerelni és egy javított vagy új terméket összeszerelni, vagy ennek költségeit megfizetni.

7.14: A Vevő ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől, ha:

7.14.1. Az Eladó megtagadta a hiba eltávolítását, vagy elmulasztotta azt az Általános Szerződési Feltételek 7.13. cikkének megfelelően eltávolítani,

7.14.2. a hiba ismételten jelentkezik,

7.14.3. a hiba az adásvételi szerződés lényeges megsértését jelenti, vagy

7.14.4. az Eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből kitűnik, hogy a hiba ésszerű időn belül vagy a Vevő számára jelentős kellemetlenségek nélkül nem lesz orvosolható.

7.15.      Ha a hiba jelentéktelen, a Vevő nem állhat el az adásvételi szerződéstől (az Általános Szerződési Feltételek 7.14. cikke értelmében); úgy kell tekinteni, hogy a hiba nem jelentéktelen. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó haladéktalanul visszatéríti a vételárat a Vevőnek, miután a Vevő átvette a terméket, vagy a Vevő igazolja az Eladónak, hogy a terméket elküldte.

7.16. A hiba felróható annak az eladónak, akitől a terméket vásárolta. Ha azonban a javítás elvégzésére más személyt bíznak meg, aki az eladónál vagy a vevőhöz közelebbi helyen tartózkodik, a vevő a hibát a javítás elvégzésére kijelölt személynek jelzi.

7.17. Az eladó köteles a reklamációt minden olyan intézményben elfogadni, ahol a reklamáció elfogadása lehetséges az értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások köre tekintetében, kivéve azokat az eseteket, amikor a javítás elvégzésére más személyt bíznak meg. Az eladó a reklamáció benyújtásakor köteles írásos visszaigazolást adni a vevőnek, amelyben feltünteti a vevő reklamációjának időpontját, annak tartalmát, a vevő által igényelt reklamáció kezelésének módját, valamint a vevő elérhetőségeit, a követelés kezelésével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.

7.18. A reklamációt – ideértve a hiba elhárítását is – el kell fogadni, és arról a vevőt tájékoztatni kell legkésőbb a reklamáció időpontjától számított harminc (30) napon belül, kivéve, ha az eladó és a vevő ennél hosszabb határidőben állapodnak meg. Ha a kötelezettség tárgya digitális tartalom – ideértve a tárgyi adathordozón továbbított digitális tartalmat is – nyújtása, vagy digitális tartalomszolgáltatás, a panaszt a digitális tartalom vagy digitális tartalom jellegére figyelemmel ésszerű határidőn belül kell rendezni.

7.19. A szerződési feltételek 7.18. pontja szerinti időszak lejárta után a vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, vagy méltányos engedményt kérhet.

7.20. Az eladó köteles a vevő részére a reklamáció időpontjáról és elintézésének módjáról visszaigazolást adni, ideértve a kijavítás és annak időtartamának igazolását, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását. Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.

7.21. A vásárló a termékhibákért való felelősség jogát kifejezetten személyesen, a Dělnická 1302, 506 01 Jičín, a +420772000111 telefonszámon vagy az info@partystany-jicin.cz e-mail címen gyakorolhatja.

7.22. Akinek a hibás teljesítés kapcsán joga keletkezik, az e joga gyakorlásával szándékosan felmerült költségek megtérítésére is jogosult. Ha azonban a a hiba közlésének határideje lejár és a vevő nem élt a kártérítési jogával a lejáratot követő egy hónapon belül, a bíróság nem adja meg a jogot, ha az eladó kifogásolja, hogy a kártérítési jogát nem gyakorolta időben.

7.23. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.

7.24. Az eladó vagy más személy a hibás teljesítésből eredő törvényes jogain felül minőségi garanciát is nyújthat a vevőnek.

8.            A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 A Vevő az Áruk teljes vételárának kifizetésével megszerzi az termékek tulajdonjogát.

8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1820. § (1) bekezdés n) pontja szerinti magatartási kódexek.

8.3 A fogyasztói panaszokat az Eladó e-mailben kezeli. A panaszokat az Eladó elektronikus címére lehet elküldeni. Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi. Az Eladó a panaszkezelésre vonatkozóan egyéb szabályokat nem állapít meg.

8.4 Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság illetékes, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság illetékes. Az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható.

8.5 Az Európai Fogyasztói Központ Cseh Köztársaság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetes címe: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

8.6 A Vevő panasszal fordulhat valamely felügyeleti vagy állami felügyeleti hatósághoz. Az Eladó kereskedelmi engedéllyel rendelkezik az áruk értékesítésére. A kereskedelmi ellenőrzést hatáskörén belül az illetékes kereskedelmi hatóság végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság ellenőrzi többek között a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását meghatározott körben.

8.7 A Vevő ezennel vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

9.            ADATVÉDELEM

9.1 Az Eladó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerinti, a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából, az adásvételi szerződéssel kapcsolatos tárgyalások céljából és az Eladó jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történő kezelésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a Vevővel szemben külön dokumentumban teljesíti.

10.         KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SÜTIK TÁROLÁSA

10.1 A Vevő az információs társadalom egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosításáról szóló 480/2004. sz. törvény (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) 7. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére vagy telefonszámára. Az Eladó a GDPR 13. cikke szerinti, a Vevő személyes adatainak a Vevővel szembeni, kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének külön dokumentummal tesz eleget.

10.2. Az Eladó külön dokumentummal tesz eleget a cookie-k Vevő eszközén történő esetleges tárolásával kapcsolatos jogi kötelezettségének.

11.         KÉZBESÍTÉS

11.1.      A Vevőnek az elektronikus címére lehet kézbesíteni.

12.          ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1 Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztónak minősülő vevő nem fosztja meg magát a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéses úton nem lehet eltérni, és amelyek egyébként a jogválasztás hiányában a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikkének (1) bekezdése szerint alkalmazandóak lennének.

12.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3 Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4 Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatvány minta az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

12.5 Az Eladó elérhetőségei: székhely címe Pártystany-Jičín s.r.o., Dělnická 1302, 506 01 Jičín, e-mail címe info@partystany-jicin.cz, telefon +420772000111. Az Eladó nem biztosít egyéb online kommunikációs lehetőséget.

 

Jičín, 2023.01.06.

 

A PARTISÁTRAK, PAVILONOK, OLLÓS SÁTRAK, MOBIL GARÁZSOK, TÁROLÓHÁZAK ÜZEMELTETÉSÉRE, MŰKÖDTETÉSÉRE ÉS KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1.CÉL ÉS ÉRVÉNYESSÉG

E biztonsági szabályzat célja, hogy szabályozza a partisátrak, pavilonok, ollós sátrak, mobil garázsok és tárolóházak használatának munka- és technológiai eljárásait annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse mind a munkavállalók munkabaleseteinek, mind pedig az ügyfeleknek a berendezéseken bekövetkező sérüléseinek lehetőségét. Ezen túlmenően ez a rendelet felhívja a figyelmet az ilyen létesítmények üzemeltetéséből eredő, az életet és az egészséget érintő különleges kockázatokra, és lehetőségeket kínál ezek csökkentésére.

Ez a dokumentum a berendezés kezelésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozik, és kötelező minden olyan személyre, aki a berendezést bármilyen módon kezeli vagy használja.

2.BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT BIZTOSÍTÁSA

Személyzeti és ügyfélképzés

A felsorolt berendezéseket csak 18 évnél idősebb, jogilag cselekvőképes, alapos és bizonyíthatóan beiskolázott személyek kezelhetik.

A képzés során a személynek bizonyíthatóan ismernie kell: a jelen biztonsági szabályzatot, a gyártónak az adott berendezésre vonatkozó használati utasításait.

A betanítás során a berendezéseket kezelő személyeknek különösen a következőket kell megtanulniuk: a biztonsági előírások betartása, a szerkezet biztonságos kezelése a berendezés összeszerelésekor, az előírt egyéni védőeszközök (PPE) megfelelő használata.

A berendezésre vonatkozó biztonsági követelmények

Az első használat előtt a berendezés szerkezetének egyes részeiről el kell távolítani a védő, tartósító olajat.

A berendezéssel óvatosan kell bánni a sérülések elkerülése érdekében.

A berendezés stabilitását biztonságosan biztosítani kell. Magának a berendezésnek a kialakítása olyan, hogy megfelelő összeszerelés esetén a berendezés önmagában is stabil legyen. A berendezés biztonságosabb stabilitása érdekében ajánlott rögzítő eszközzel rögzíteni, amely nem a csomag része, és az eladótól külön megrendelhető.

A berendezést nem szabad szélben használni, és a havat mindig haladéktalanul el kell távolítani a készülék tetejéről.

A berendezés rögzítését a talapzatához rendszeresen alaposan ellenőrizni kell.

A berendezést legalább 10°C-os hőmérsékleten kell szétszedni.

A berendezést NEM szabad használni, ha bármely része sérült vagy hiányzik.

A berendezés össze- és széthajtását a berendezés méretének megfelelő számú személy részvételével kell végezni.

A berendezés csak sík és kötött felületen helyezhető el.

Tilos a berendezés belsejében és 2 m-nél kisebb távolságban bármilyen tűzforrást használni, amely gyulladást és tüzet okozhat (pl. nyílt láng, grillező berendezés, gázfőzők és -készülékek, különböző égők stb.).

A berendezéseket nem vizsgálják a szél- és hóterhelésnek való ellenállás szempontjából.

A kezelőkre vonatkozó biztonsági követelmények

A berendezést csak igazoltan képzett személyek kezelhetik.

Használat közben a személyeknek mindig szemmel kell tartaniuk a berendezést, és időben fel kell ismerniük a lehetséges sérülésveszélyt.

Tilos túlzott erőt alkalmazni, ha a kezelés közben nehézségbe ütköznek (pl. a csőkötések nem illeszkednek könnyen egymáshoz stb.).

A szerkezet minden csövét úgy kell a csatlakozó végébe illeszteni, hogy a szerkezetben ne legyenek hézagok. A szerkezet kötéseit mindig össze kell csavarozni.

A kezelőknek ügyelniük kell a biztonságukra, különösen a fej feletti szerelésnél, ahol fennáll a leeső anyag okozta fejsérülések veszélye. A fejvédő használata erősen ajánlott az ilyen szereléseknél.

A kezelőnek a berendezés kezelése során teljes lábujj- és sarkú lábbelit kell viselnie.

A berendezés éles szélű részeinek kezelésénél a kezelőnek munkavédelmi kesztyűt kell viselnie.

Tiltott tevékenységek a berendezés működtetése és használata során
Tekintettel a berendezés kezelése során fennálló potenciális balesetveszélyre, a berendezést kezelő személyek életének és egészségének védelme érdekében a következő tevékenységek tilosak:

A berendezés kezelése nem megfelelő számú személy jelenlétében.

A berendezés használata szeles időben.

A berendezés kialakításán olyan módosításokat végezzen, amelyeket a használati utasítás nem engedélyez.

A tűzforrások használatára vonatkozóan lásd a jelen biztonsági szabályzat 2.2.10. szakaszát.

A berendezés elhelyezésére szolgáló helyiségre/területre vonatkozó biztonsági követelmények

A helyiséget/területet, ahol a berendezés található, olyan állapotban kell tartani, amely nem veszélyezteti a személyek biztonságát és egészségét.

A térnek/területnek síknak és kötöttnek kell lennie.

A berendezés elhelyezésére szolgáló téren/területen nem futhatnak elektromos vezetékek.

Az egyéni védőfelszerelés (PPE) használata

A berendezéseket kezelő személyeknek a következő egyéni védőfelszereléseket kell viselniük:

éles szélű alkatrészek kezelése - VÉDŐ MUNKAKESZTYŰ

szerelés és kezelés - ZÁRT ORRÚ ÉS SARKÚ CIPŐ

fej feletti kezelés  - FEJVÉDŐ

ELLENŐRZÉSEK

Az üzembe helyezés előtt a berendezésen a következőket kell elvégezni: 

a berendezés helyes beállításának ellenőrzése

a berendezés valamennyi rögzítőelemének megbízhatóságának ellenőrzése (ha van ilyen)

a szerkezet részei teljességének és épségének ellenőrzése

az összes ponyva rögzítésének ellenőrzése

ÜZEMELTETÉSI VESZÉLYEK ÉS AZ AZOK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK

A "kockázat bekövetkezésének jellege" kifejezés a kockázatnak az időhöz, a végzett tevékenységhez stb. viszonyított hatását fejezi ki. A kockázatnak való kitettség lehet például állandó, csak a szerszám, munkadarab stb. kezelésének idejére korlátozódhat.

A "kockázat forrása" kifejezés annak további pontosítását jelenti. Például a berendezésen különböző típusú mechanikai kockázatok vannak, amelyek közül az egyik a vágás kockázata, és ennek a kockázatnak a konkrét forrása az éles élekkel rendelkező alkatrészek kezelése.

"A kockázat oka" a kockázat forrásának veszélyes állapota vagy a környezetre gyakorolt hatása. Ez lehet például a rögzítetlen berendezés stb.

"Veszély" a veszélynek kitett személyek életét és egészségét fenyegető veszély lehet például vágás, leeső anyag stb.

3.VÉSZHELYZET ESETÉN MEGHOZANDÓ INTÉZKEDÉSEK

Ebben az esetben a tűz vagy baleset bekövetkezése minősül vészhelyzetnek.

A tűzmegelőzési intézkedés előírja, hogy a helyiségekben mindig legyen egy működő hordozható tűzoltó készülék.

4.FELELŐSSÉG

Minden olyan személy, aki ezt a berendezést bármilyen módon kezeli, felelős hogy betartsa e szabályzat valamennyi rendelkezését.

Ebben a tekintetben különösen fontos az eladó munkásainak felelőssége. Az eladó illetékes személyzetének felelőssége, hogy:

a berendezést kezelő személy bizonyíthatóan jogosult erre, lásd az előírás 2. pontját.

a biztonsági szabályzat bizonyított ismeretének minősül az is, hogy a megrendelő elfogadta a szállító üzleti feltételeit, amelyeknek ez a biztonsági szabályzat szerves részét képezi.

A berendezés - partisátrak, pavilonok, ollós sátrak, mobil garázsok és tárolóházak - üzemeltetésére jogosult személy különösen felelős:

az adott berendezés üzemeltetésére előírt követelmények betartásáért

az előírt tiltott tevékenységek betartásáért a berendezés üzemeltetése során

a kijelölt egyéni védőeszközök következetes használata

5.TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A berendezés ponyvái szappanos oldattal moshatók.

A penész- és nedvességfoltokat enyhe klóroldattal távolítsa el. Kövesse a gyártó utasításait, és először tesztelje a klóroldatot egy nem látható helyen. Így győződjön meg arról, hogy nem okoz elszíneződést.

A felszerelést nem szabad összehajtogatni vagy becsomagolni, ha nedves. Mindig hagyja, hogy előtte teljesen megszáradjon.

Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszót? Újat küldünk.
Először jár nálunk? Regisztráljon - Hozzon létre fiókot.

Cookie-k

Cégünk cookie-kat használ webáruházunk megfelelő működéséhez és az Ön igényeinek megfelelő tartalom testreszabásához, továbbá statisztikai és marketing célokra. Kattintson az elfogadom gombra, ezzel hozzájárul ezek gyűjtéséhez és feldolgozásához, így mi a legjobb vásárlási élményt nyújthatjuk Önnek.

Az Ön cookie fájl- beállításai

Itt lehetősége van arra, hogy a saját igényeihez igazítsa a süti beállításokat , és később részletesebben beállíthatja vagy bármikor kikapcsolhatja azokat a weboldalon.

A technikai sütik a weboldal és az általa kínált funkciók megfelelő működéséhez szükségesek.

A személyre szabás a megtekintett termékek alapján történik és ezután a megjelenített tartalmat az Ön érdeklődésének megfelelően állítjuk be.

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét, és az adatokat vásárlóink élményének javítására használjuk fel.

Ezeket a cookie -kat a hirdetési és közösségi hálózatok, beleértve a Google -t, személyes adatok továbbítására és a hirdetések személyre szabására használjuk, hogy azok érdekesek legyenek az Ön számára.